Zasady szacowania szkód

Szkolenie dla pracowników urzędów gmin z zakresu zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

 

Zapisy

Ryszard Świeboda
tel.: 503980287

Klaudia Kovács
tel.: 518202575

Joanna Wieszczek
tel.: (32) 256-35-32
(kontakt od godziny 13:00)