WŁADZE SITR ODDZIAŁ W KATOWICACH:

 • Teresa Deszcz

  Prezes Zarządu

 • Bogdan Pistelok

  Wiceprezes Zarządu

 • Klaudia Kovács

  Sekretarz

 • Iwona Stefanides - Banaczek

  Skarbnik

 • Beata Zub

  Członek

 • Roman Szczepański

  Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Jerzy Grabiański

  Przewodniczący

 • Jadwiga Nawrot

  Członek

 • Sylwia Będkowska

  Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI:

 • Danuta Pieciukonis

  Przewodniczący

 • Wiesław Obracaj

  Członek

 • Rafał Turotszy

  Członek