Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin

Szkolenia z zakresu środków ochrony roślin.

Szkolenie podstawowe

Szkolenie dla przedsiębiorców rozpoczynających handel i konfekcjonowanie środków ochrony roślin.

Czas trwania: 2 dni (24 godziny)

  • Pierwszy dzień składa się z zajęć teoretycznych (wykłady odnośnie doradztwa dotyczącego ochrony roślin).
  • Drugi dzień jest dniem zajęć praktycznych (warsztatowych) w terenie, zajęcia praktyczne odbywają się w jednostce badającej opryskiwacze w miejscowości Sieroty (gmina Wielowieś) ul. Lipowa 9 następnie wykład m.in.: odnośnie BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów z wykładów.

Najbliższe szkolenie: 28-29 kwietnia 2015 r.

Szkolenie uzupełniające

Czas trwania: 1 dzień (7 godzin)

Szkolenie uzupełniające wiedzę dla przedsiębiorców, którym kończy się ważność zaświadczenia zezwalającego na handel i konfekcjonowanie środków ochrony roślin.

Najbliższe szkolenie: 30 kwietnia 2015 r.

Zaświadczenia

Każde ze szkoleń kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia ​zezwalającego na handel i konfekcjonowanie środków ochrony roślin (ważność takiego zaświadczenia to 5 lat, po tym czasie wiedzę należy ponownie uzupełnić)

Zapisy

Teresa Deszcz
tel.: 502 483 183/

Joanna Wieszczek
tel.: (32) 256-35-32
(kontakt od godziny 13:00)