Wyjazd przedstawicieli Katowickiego oddziału SITR do Małopolskiego Centrum Monitoringu Żywności

W dniu 27 września 2014 roku przedstawiciele Katowickiego oddziału SITR wzięli udział w wyjeździe do Małopolskiego Centrum Monitoringu Żywności (Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie).

Prelekcje

Uczestnicy wyjazdu mieli okazje dowiedzieć się podczas prelekcji na temat historii i aktualnej działalności Centrum.

Do jego głównych zadań należą m.in.:

  • wykonywanie analiz określających jakość żywności;
  • monitoring zanieczyszczeń żywności i napojów;
  • sporządzanie ekspertyz i wykonywanie opinii;
  • atestacja surowców i produktów rolno- spożywczych;
  • utworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczącej jakości żywności produkowanej i znajdującej się w obrocie, w tym żywności ekologicznej i funkcjonalnej;
  • poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez zwiększenie możliwości produkcji bezpiecznej żywności;
  • organizacja szkoleń i kursów w zakresie jakości żywności, wprowadzania systemów zarządzania jakością, produkcji żywności ekologicznej, metod analitycznych stosowanych w Centrum Monitoringu;
  • ustawiczne dokształcanie zawodowe kadry sektora rolno- spożywczego w zakresie doskonalenia jakości żywności, wprowadzania systemów zarządzania jakością oraz marketingu, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej;
  • inicjowanie i współdziałanie z innymi jednostkami uczelnianymi i pozauczelnianymi przy organizacji i prowadzeniu studiów podyplomowyh oraz konferencji, sympozjów, seminariów, jak również rozpowszechnianie publikacji naukowych z zakresu objętego działalnością Centrum Monitoringu;
  • współpraca z podobnymi placówkami funkcjonującymi na terenie Polski i innych krajów oraz z jednostkami naukowo- badawczymi krajowymi i zagranicznymi, a także instytucjami państwowymi i samorządowymi.

Seminarium

Następnie uczestnicy wyjazdu wzięli udział w seminarium na temat „Monitoringu i atestacji żywności – współczesne możliwości na przykładzie Małopolskiego Centrum Monitoringu Żywności”, prowadzonego przez prof. dr hab. inż. Ewę Cieślik, kierownika Katedry Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji. Każdy z uczestników otrzymał następnie certyfikat uczestnictwa w ww. seminarium.

Zwiedzanie laboratorium

Po części wykładowej przedstawiciele  katowickiego oddziału SITR mieli możliwość zwiedzić laboratorium i obejrzeć urządzenia będące na wyposażeniu w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji.

Klasztor O.O. Karmelitów

Następnie, w drodze powrotnej do Katowic, uczestnicy wyjazdu udali się do Czernej k/ Krzeszowic, gdzie mieli okazje zwiedzic Klasztor O.O. Karmelitów.
Klasztor został ufundowany w 1629 przez Agnieszkę z Tęczyńskich Firlejową (1578-1644), wdowę po Mikołaju Firleju (zm. 1601), wojewodzinę krakowską, siostrę Jana Tęczyńskiego – ostatniego z rodu. Klasztorny kościół św. Eliasza konsekrowano w 1644. Aż do 1805 klasztor był pustelnią i wierni nie mieli do niego wstępu. Po wyłączeniu kościoła spod klauzury Czerna stała się miejscem kultu św. Rafała Kalinowskiego i Matki Boskiej Szkaplerznej, której obraz znajduje się w kościele.

Kompleks znajduje się w Dolinie Eliaszówki i niemal z wszystkich stron otacza go leśny rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki. Usytuowany jest na stoku wzgórza – w dokumencie z 1577 pod nazwą w Bełku – o wysokości 430 m n.p.m., porośniętego lasem, który skrywa pozostałości po dawnych zabudowaniach klasztornych. Cały teren o powierzchni 80 ha pierwotnie otoczony był murem klauzurowym o długości ponad 4 km i wysokości 2,5 m, wzniesionym w latach 1640-1672, którego ruiny zachowały się do dziś. Stanowił granicę klauzury papieskiej. Zostało wzniesionych także 12 domków pustelniczych, których tylko po czterech pozostały ślady. Jeden z nich, zwany pustelnią św. Agnieszki, został odbudowany w 1966. Zachowały się także ruiny Mostu Pustelniczego, zwanego Diabelskim Mostem (1671-1691), z którym wiązane są liczne legendy. Na stoku wzgórza wzniesiono w latach 1986-1990 stacje drogi krzyżowej z rzeźbami Alfreda Kotowskiego.

 

Opracowanie

Ewa Kościańska