Złoty Kłos 2015

W Warszawskim Domu Technika 12 stycznia 2016 roku odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Złoty Kłos” 2015 objęta patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegółowe relacje z uroczystości znajdują się na stronie Zarządu Głównego SITR w Warszawie, pod adresem: http://sitr.pl/?zloty-klos-2015,58

Wyjazd przedstawicieli Katowickiego oddziału SITR do Małopolskiego Centrum Monitoringu Żywności

W dniu 27 września 2014 roku przedstawiciele Katowickiego oddziału SITR wzięli udział w wyjeździe do Małopolskiego Centrum Monitoringu Żywności (Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie).

Czytaj więcej

XVII Zjazd Delegatów

W dniu 24 maja 2013 r. w Katowicach w siedzibie NOT przy ul. Podgórnej 4 odbył się XVII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddziału Katowice.

W Zjeździe wzięło udział  22 delegatów na 31 uprawnionych. Zjazd zaszczyciło obecnością 15 zaproszonych Gości reprezentujących instytucje rolnicze tj.: administrację zespoloną i niezespoloną branży rolniczej, a także jednostki około rolnicze.

Zjazd zaszczycił również swoją obecnością Pan Premier Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego.

W trakcie Zjazdu dokonano wyboru Władz Oddziału SITRu w Katowicach na następną kadencję, a szefowie zaproszonych jednostek rolniczych pokrótce przedstawili zakres działalności i obszar działania swoich firm.

W trakcie swojego wystąpienia Pan Premier Buzek przedstawił aktualną sytuację związaną z uchwalaniem budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem budżetu dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ww. lata. W trakcie dyskusji Delegaci przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi odnośnie projektu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Żywności i zwrócili się do Pana Premiera z prośbą o przekazanie uwag i spostrzeżeń w tym temacie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Premier poprosił o przekazanie powyższych uwag i spostrzeżeń mailem na adres jego biura. Zjazd zakończono uroczystym obiadem dla zaproszonych gości i delegatów.