!!! WAŻNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW SITR !!!

Od listopada 2021 r. podnosimy wysokość składki członkowskiej i będzie ona wynosić:

  • dla członków aktywnych zawodowo – 10 zł./mc
  • dla emerytowanych członków – 5 zł./mc