11-12 marca 2020 r. – Zapraszamy na szkolenie podstawowe z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Zapraszamy na szkolenie podstawowe dla przedsiębiorców rozpoczynających handel i konfekcjonowanie środków ochrony roślin.

Czas trwania: 2 dni (24 godziny)

Pierwszy dzień składa się z zajęć teoretycznych (wykłady odnośnie doradztwa dotyczącego ochrony roślin).
Drugi dzień jest dniem zajęć praktycznych (warsztatowych) w terenie, zajęcia praktyczne odbywają się w jednostce badającej opryskiwacze w miejscowości Sieroty (gmina Wielowieś) ul. Lipowa 9 następnie wykład m.in.: odnośnie BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów z wykładów.

Najbliższe szkolenie: 11-12 marzec 2020 r.

Teresa Deszcz
tel.: 502 483 183

Joanna Wieszczek
tel.: (32) 256-35-32
(kontakt od godziny 13:00)

11 marca 2020 r. – szkolenie uzupełniające z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Szkolenie uzupełniające z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Czas trwania: 1 dzień (7 godzin)

Szkolenie uzupełniające wiedzę dla przedsiębiorców, którym kończy się ważność zaświadczenia zezwalającego na handel i konfekcjonowanie środków ochrony roślin.

Najbliższe szkolenie: 11 marzec 2020 r.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia ​zezwalającego na handel i konfekcjonowanie środków ochrony roślin (ważność takiego zaświadczenia to 5 lat, po tym czasie wiedzę należy ponownie uzupełnić).

Teresa Deszcz
tel.: 502 483 183

Joanna Wieszczek
tel.: (32) 256-35-32
(kontakt od godziny 13:00)

11-12 luty 2020 r. – Zapraszamy na szkolenie podstawowe z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Zapraszamy na szkolenie podstawowe dla przedsiębiorców rozpoczynających handel i konfekcjonowanie środków ochrony roślin.

Czas trwania: 2 dni (24 godziny)

Pierwszy dzień składa się z zajęć teoretycznych (wykłady odnośnie doradztwa dotyczącego ochrony roślin).
Drugi dzień jest dniem zajęć praktycznych (warsztatowych) w terenie, zajęcia praktyczne odbywają się w jednostce badającej opryskiwacze w miejscowości Sieroty (gmina Wielowieś) ul. Lipowa 9 następnie wykład m.in.: odnośnie BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów z wykładów.

Najbliższe szkolenie: 11-12 luty 2020 r.

Teresa Deszcz
tel.: 502 483 183

Joanna Wieszczek
tel.: (32) 256-35-32
(kontakt od godziny 13:00)

XVIII Zjazd Delegatów

7 kwietnia 2016r. – szkolenie uzupełniające z zakresu obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin

Szkolenie uzupełniające z zakresu środków ochrony roślin.

Czas trwania: 1 dzień (7 godzin)

Szkolenie uzupełniające wiedzę dla przedsiębiorców, którym kończy się ważność zaświadczenia zezwalającego na handel i konfekcjonowanie środków ochrony roślin.

Najbliższe szkolenie: 7 kwietnia 2016 r.

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia ​zezwalającego na handel i konfekcjonowanie środków ochrony roślin (ważność takiego zaświadczenia to 5 lat, po tym czasie wiedzę należy ponownie uzupełnić).

Teresa Deszcz
tel.: 502 483 183

18-19 kwietnia 2016 r. – Szkolenie z zakresu środków ochrony roślin

Zapraszamy na szkolenie podstawowe dla przedsiębiorców rozpoczynających handel i konfekcjonowanie środków ochrony roślin.

Czas trwania: 2 dni (24 godziny)

Pierwszy dzień składa się z zajęć teoretycznych (wykłady odnośnie doradztwa dotyczącego ochrony roślin).
Drugi dzień jest dniem zajęć praktycznych (warsztatowych) w terenie, zajęcia praktyczne odbywają się w jednostce badającej opryskiwacze w miejscowości Sieroty (gmina Wielowieś) ul. Lipowa 9 następnie wykład m.in.: odnośnie BHP przy stosowaniu środków ochrony roślin. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów z wykładów.

Najbliższe szkolenie: 18-19 kwietnia 2016 r.

Teresa Deszcz
tel.: 502 483 183

Joanna Wieszczek
tel.: (32) 256-35-32
(kontakt od godziny 13:00)

Złoty Kłos 2015

W Warszawskim Domu Technika 12 stycznia 2016 roku odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „Złoty Kłos” 2015 objęta patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegółowe relacje z uroczystości znajdują się na stronie Zarządu Głównego SITR w Warszawie, pod adresem: http://sitr.pl/?zloty-klos-2015,58

Wyjazd integracyjny

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Istnieje możliwość wzięcia udziału w wyjeździe integracyjnym, w terminie 27-28.02.2015 r. w Żarnowcu koło Brennej.


Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłoszenie chęci udziału koniecznie do dnia 10 lutego 2015 r. wysyłając imiona i nazwiska oraz numer tel. kontaktowego na adres email:  

Liczba miejsc jest ograniczona do 30 osób, proszę więc o przemyślane zgłaszanie uczestników. Jeśli jednak zdarzy się, że ktoś z Państwa nie będzie mógł pojechać z przyczyn nagle wynikłych,  a zgłosił się proszę zaproponować wyjazd komuś ze znajomych.

Czytaj więcej

Szkolenie „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych”

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informuję o możliwości uczestniczenia w nieodpłatnym szkoleniu organizowanym przez Śląską Izbę Rolniczą w Wiśle, w dniach 8-9.10.2014 r.  Szkolenie jest połączone z wyjazdem integracyjnym.

Osoby zainteresowane uczesniczeniem w szkoleniu proszone są o przesłanie zgłoszenia (z podaniem imienia i nazwiska chętnych) na adres email: w terminie do 2 września 2014 roku, gdyż liczba uczestników jest ograniczona do 30 osób.

 

Lokalizacja:

Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik”

Ustroń
ul. Turystyczna 7

UWAGA:
1. dojazd do ośrodka i z powrotem – we własnym zakresie
2. dopłata do uroczystej kolacji – 30 zł./os.
3. limit uczestników – 30 osób
4. proszę o przekazanie tej informacji wszystkim członkom SITRu w Katowicach, gdyż nie mam adresów mailowych do wszystkich członków Stowarzyszenia

Informacje:

Pierwszy dzień szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne, natomiast dzień drugi – zajęcia praktyczne w pobliskim obiekcie leśnym. Wykładowcami na szkoleniu będą pracownicy naukowi Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

W ramach szkolenia Uczestnicy mają zapewnione całodzienne wyżywienie (śniadanie, 2 obiady, kolację, serwis kawowy) oraz nocleg w Ośrodku, a także materiały szkoleniowe i dojazd do obiektu leśnego w drugim dniu szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wszyscy jego uczestnicy otrzymają zaświadczenie

 

Czytaj więcej

Racjonalna gospodarka nawozami

W ramach działań prośrodowiskowych i promowanej przez resort rolnictwa koncepcji zrównoważonego rozwoju zainicjowana została ogólnokrajowa kampania informacyjna pn.: „Racjonalna gospodarka nawozami”.

Czytaj więcej