XVII Zjazd Delegatów

W dniu 24 maja 2013 r. w Katowicach w siedzibie NOT przy ul. Podgórnej 4 odbył się XVII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddziału Katowice.

W Zjeździe wzięło udział  22 delegatów na 31 uprawnionych. Zjazd zaszczyciło obecnością 15 zaproszonych Gości reprezentujących instytucje rolnicze tj.: administrację zespoloną i niezespoloną branży rolniczej, a także jednostki około rolnicze.

Zjazd zaszczycił również swoją obecnością Pan Premier Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego z województwa śląskiego.

W trakcie Zjazdu dokonano wyboru Władz Oddziału SITRu w Katowicach na następną kadencję, a szefowie zaproszonych jednostek rolniczych pokrótce przedstawili zakres działalności i obszar działania swoich firm.

W trakcie swojego wystąpienia Pan Premier Buzek przedstawił aktualną sytuację związaną z uchwalaniem budżetu Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 ze szczególnym uwzględnieniem budżetu dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ww. lata. W trakcie dyskusji Delegaci przedstawili swoje spostrzeżenia i uwagi odnośnie projektu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Żywności i zwrócili się do Pana Premiera z prośbą o przekazanie uwag i spostrzeżeń w tym temacie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pan Premier poprosił o przekazanie powyższych uwag i spostrzeżeń mailem na adres jego biura. Zjazd zakończono uroczystym obiadem dla zaproszonych gości i delegatów.